اخبار و اطلاعیه ها

استخدام نیرو توسط بانک توسعه اسلامی

استخدام نیرو توسط بانک توسعه اسلامی جهت کمک به پیشبرد فنی و اجرایی پروژه های مشترک با کشور ایران

ابلاغ نشریه راهنمای تهیه گزارش فنی- مالی، آگهی فراخوان و اسن...

نشریه 05 با عنوان راهنمای تهیه گزارش فنی- مالی، آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل/ توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب با مشارکت ذینفعان( فاینانس جاری) ابلاغ گ...

ابلاغ آئین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه 1399

آئین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه 1399 ابلاغ گردید.

ابلاغ آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری ...

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب توسط وزیر محترم نیرو ابلاغ گردید.